Een cursus in wonderen is, zoals de titel aangeeft, een boek dat opgezet is als een leerprogramma. Het bestaat uit vier delen: een Tekstboek waarin stap voor stap de theorie van de Cursus wordt uiteengezet, een Werkboek voor studenten met 365 lessen, een Handboek voor leraren en Aanvullingen. Je kunt het boek bestellen in de MIC Webwinkel.

Volgorde van studeren
De volgorde waarin en de wijze waarop men de boeken besluit te gebruiken en te bestuderen is afhankelijk van iemands eigen behoefte en voorkeur. De leerstof die de Cursus aanbiedt is zorgvuldig samengesteld en wordt stap voor stap uitgelegd, zowel op theoretisch als op praktisch niveau.
Hij legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie. Hij stelt uitdrukkelijk: Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk (VvT.In.2:5). Hoewel Christelijk in formulering, behandelt de Cursus universele spirituele thema’s. Hij beklemtoont dat hij slechts één versie van de universele leerweg is. Er zijn vele andere, en deze verschilt daarvan alleen in vorm. Ze leiden uiteindelijk allemaal tot God. (Vw.ix)

Je Innerlijke Leraar vinden
Een cursus in wonderen is dus geen religie of theologie, maar een hulpmiddel om je innerlijke leraar te vinden. Het gaat niet om het vertonen van wonderen in de spectaculaire fysieke betekenis. De wonderen die de Cursus onderwijst zijn uitdrukkingen van liefde, die gepaard gaan met veranderingen in waarneming, waardoor we de wereld door de ogen van de liefde in plaats van door de ogen van de angst zien.

Of zoals het in de introductie staat:

De Cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze Cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.