Laat mij Uw Zoon niet binden door wetten die ik heb gemaakt.

1. Uw Zoon is vrij, mijn Vader. Laat ik me niet inbeelden dat ik hem gebonden heb door de wetten die ik heb gemaakt om over het lichaam te regeren. Hij is niet onderworpen aan enige wet die ik heb gemaakt en waarmee ik probeer het lichaam tot iets zekerders te maken. Hij wordt niet veranderd door wat veranderlijk is. Hij is geen slaaf van enige wet van de tijd. Hij is zoals U hem geschapen hebt, omdat hij geen andere wet kent dan de wet van de liefde.

2. Laten we geen afgoden aanbidden, noch in enige wet geloven die afgoderij pleegt op te stellen om de vrijheid van de Zoon van God te verbergen. Hij is door niets gebonden behalve door zijn overtuigingen. Maar wat hij is, stijgt ver uit boven zijn geloof in slavernij of vrijheid. Hij is vrij, want hij is zijn Vaders Zoon. En hij kan niet gebonden zijn, tenzij Gods waarheid liegen kan en God kan willen dat Hij Zichzelf misleidt.