Uw vrede is met mij, Vader. Ik ben veilig.

1. Uw vrede omringt me, Vader. Waar ik ga, vergezelt Uw vrede mij. Zij werpt haar licht op ieder die ik ontmoet. Ik breng haar naar hen die diepongelukkig, die eenzaam en die angstig zijn. Ik schenk Uw vrede aan hen die pijn lijden, of treuren om een verlies, of denken dat ze van hoop en geluk zijn beroofd. Stuur hen naar mij, mijn Vader. Laat mij Uw vrede met me meedragen. Want ik wil Uw Zoon verlossen, zoals dat Uw Wil is, opdat ik mijn Zelf weer herkennen zal.

2. En zo gaan wij in vrede. Aan heel de wereld geven we de boodschap die we hebben ontvangen. En op die manier zullen we de Stem namens God horen, die tot ons spreekt als wij Zijn Woord verkondigen, en wiens Liefde we herkennen doordat we het Woord delen dat Hij ons gegeven heeft.