Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:

1. (105) Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

Vandaag zal ik Gods vrede en vreugde aanvaarden, in blije ruil voor alle substituten die ik heb gemaakt voor vrede en geluk.

2. (106) Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Laat mijn eigen zwakke stem stil zijn, en laat mij de machtige Stem voor de Waarheid Zelf horen, die me verzekert dat ik Gods volmaakte Zoon ben.

3. Op het hele uur:

Gods vrede en vreugde behoren mij toe.

Op het halve uur:

Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.