Mijn enige functie is die welke God mij gaf.

1. Het idee voor vandaag bevestigt opnieuw je toewijding aan verlossing. Het herinnert jou er ook aan dat je naast deze geen andere functie hebt. Deze beide gedachten zijn voor een totale toewijding zonder meer noodzakelijk. Verlossing kan niet je enige doel zijn zolang je er nog andere opna houdt. De volledige aanvaarding van verlossing als jouw enige functie houdt noodzakelijkerwijs twee fasen in: de erkenning dat verlossing je functie is, en het loslaten van alle andere doelen die jij voor jezelf hebt bedacht.

2. Dit is de enige manier waarop jij je rechtmatige plaats kunt innemen onder de verlossers van de wereld. Dit is de enige manier waarop jij kunt zeggen: ‘Mijn enige functie is die welke God mij gaf’ en het ook menen. Dit is de enige manier waarop jij innerlijke vrede vinden kunt.

3. Reserveer voor vandaag, en voor de komende dagen, tien tot vijftien minuten voor een wat langere oefenperiode, waarin jij probeert te begrijpen en te aanvaarden wat het idee van deze dag werkelijk betekent. Het idee voor vandaag biedt je de ontsnapping uit al je vermeende moeilijkheden. Het legt de sleutel van de deur naar vrede, die jij voor jezelf gesloten hebt, in jouw eigen handen. Het geeft jou het antwoord op al het zoeken dat je sinds het begin der tijden hebt verricht.

4. Probeer iedere dag de dagelijkse uitgebreide oefenperiode, als dat kan, op ongeveer hetzelfde tijdstip te doen. Probeer bovendien dit tijdstip van tevoren vast te stellen en je er dan zo goed mogelijk aan te houden. De bedoeling hiervan is je dag zo in te delen dat je tijd voor God uittrekt, naast alle alledaagse plannen en doelen die jij eropna houdt. Dit is onderdeel van de langetermijntraining in discipline die jouw denkgeest nodig heeft, zodat de Heilige Geest die consequent kan gebruiken voor het doel dat Hij met jou deelt.

5. Begin de langere oefenperiode door het idee voor de dag te herhalen. Sluit dan je ogen, herhaal nogmaals het idee voor jezelf en sla je denkgeest zorgvuldig gade om elke gedachte die zich erin aandient te onderscheppen. Doe in het begin geen moeite je alleen op gedachten te concentreren die verband houden met het idee voor deze dag. Probeer liever elke gedachte bloot te leggen die opkomt met het doel dit te belemmeren. Neem ze allemaal waar zoals ze zich aan je voordoen, met zo min mogelijk betrokkenheid of interesse, en zet ze dan elk van je af door jezelf voor te houden:

Deze gedachte weerspiegelt een doel dat me verhindert mijn enige functie te aanvaarden.

6. Na een tijdje zal het moeilijker zijn belemmerende gedachten te vinden. Probeer echter ongeveer een minuut langer door te gaan in een poging een paar van de loze gedachten te onderscheppen die tevoren aan je aandacht waren ontsnapt, maar forceer je daarbij niet en doe hiervoor geen buitensporige moeite. Zeg dan tegen jezelf:

Laat voor mij op deze schone lei mijn ware functie geschreven worden.

Je hoeft niet precies deze woorden te gebruiken, maar probeer het gevoel te krijgen dat jij bereid bent je illusoire doelen door de waarheid te laten vervangen.

7. Herhaal het idee voor vandaag tenslotte nog een keer, en besteed de rest van de oefenperiode eraan om te proberen je erop te concentreren hoe belangrijk dat idee voor jou is, wat voor opluchting de aanvaarding ervan jou geven zal door je conflicten voor eens en voor al op te lossen, en hoezeer jij werkelijk verlossing wilt, ondanks je eigen dwaze tegenovergestelde ideeën.

8. Gebruik bij de korte oefenperioden, die minstens één keer per uur dienen te worden gedaan, de volgende vorm bij het toepassen van het idee van vandaag:

Mijn enige functie is die welke God mij gaf.

Ik wil geen andere en ik heb geen andere.

Sluit, wanneer je hiermee oefent, nu eens je ogen en houd ze dan weer eens open en kijk om je heen. Wat je nu ziet is precies datgene wat volkomen zal veranderen wanneer jij het idee van vandaag volledig aanvaardt.