Wil je Miracles in Contact financieel ondersteunen?

Dat kan op vier manieren:


1) Donateur worden en het MIC Magazine gratis ontvangen:

Stichting Miracles in Contact heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan Miracles in Contact geheel aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Je kunt Miracles in Contact steunen door jaarlijks een bedrag te doneren. Vul daartoe een machtigingsformulier in of neem contact op.
Voor €35,00 per jaar ben je al donateur van Miracles in Contact. Een hoger bedrag is natuurlijk welkom. Als donateur ontvang je het MIC Magazine, het kwartaalblad van Miracles in Contact over Een cursus in wonderen. Hierin vind je beschouwende artikelen, interviews en actuele informatie over bijeenkomsten.

 

 

2) Als bestaand donateur je bijdrage verhogen:

Je bent al donateur en steunde Miracles in Contact al met minimum €25 per jaar. En nu wil je je bijdrage verhogen. Daar zijn we heel blij mee want de kosten waar Miracles in Contact mee te maken krijgt, verhogen ook, denk maar aan de huur voor de locatie in Baarn waar de lezingen zijn. Als je het wijzigingsformulier invult, dan vervalt het oude bedrag dat je voordien gaf als donateur en wordt dat vervangen door het nieuwe bedrag. Daar hoef je zelf niets meer voor te regelen.

 

3) Doneren met een schenkingsovereenkomst en het MIC Magazine gratis ontvangen:

Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is periodiek schenken gedurende vijf opeenvolgende jaren, waarbij een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde ANBI volstaat. Met een periodieke schenking is je bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Voor meer informatie kun je de brochure Schenkingen aan een ANBI Stichting downloaden.

 

4) Eenmalige gift

Wij stellen je ook in de gelegenheid eenmalig een spontane schenking te doen rechtstreeks naar onze bankrekening. Hierbij blijven je adresgegevens onbekend.

 

Nalaten

Er gelden ook bijzondere vrijstellingen bij een erfenis of een legaat. In alle gevallen is het nodig dat je naar de notaris gaat om je wensen in een testament te laten vastleggen. Je kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling wordt stichting Miracles in Contact benoemd tot (mede-) erfgenaam. En bij een legaat krijgt MIC een door jou bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille. En aangezien MIC geen successierechten hoeft te betalen over nalatenschappen, komt je nalatenschap volledig ten goede aan MIC. Neem hiertoe contact op met je notaris.

Elke gift telt!

Wij zijn blij met elke gift. Je geeft ons energie, tijd of geld naar vermogen. Zo draag je bij aan de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst. De Cursus verwoordt dat zo:

Gedachten vermeerderen door ze weg te geven. Hoe meer er daarin geloven, des te sterker worden ze. Alles is een idee. (Een cursus in wonderen: T5.I.2:2)
Wat jij in jouw broeders erkent, erken je in jouzelf, en wat jij deelt, versterk je. (Een cursus in wonderen: T5.III.3:5)

 

Bankgegevens:
Stichting Miracles in Contact te Baarn
NL22INGB0006560510