Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

Miracles in Contact (MIC) is een vrij toegankelijk open platform voor iedereen die geïnteresseerd is in Een cursus in wonderen, het boek dat voor velen een grote inspiratie is om meer vanuit liefde dan vanuit angst te leven.

In april 2007 heeft het toenmalige bestuur tijdens de zgn. Heidagen in Giethoorn de volgende kernwaarden voor het platform geformuleerd: toegankelijk, verbindend, breed, ontvankelijk en eenvoud.