Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, lerarenprogramma’s en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan vanaf 2018 lid van ECIW-Vlaanderen. Overgangsfase
 

Recent nummer MIC Magazine - 3/17 Thema: Het gebed van het hart

MM3 2017 cover


Uit de inhoudsopgave:

De alchemie van het trainen van de denkgeest
Ernestine Martens bemerkte bij zichzelf een soort sleetsheid. Alsof de Cursus haar minder zei: "Ik 'wist' het wel. Ik had het gevoel dat ik een soort muur had bereikt waar ik overheen moest. Ik had een zetje nodig." Toen kreeg zij een impuls die haar verder inspireerde.

Van Hart tot Hart, ziekte als een kans op inzicht
We zijn allemaal wel eens ziek en we reageren allemaal anders op ziek zijn. Paul Habers werd ernstig ziek en greep die kans met beide handen aan: "Ik ondervond al de vruchten van enkele jaren oefenen en leren met de Cursus in de hand."  

Een minuscule glimlach
Een inspirerende bijdrage van Neda Boin. Zij vertelt over haar ervaringen in een voice healing sessie met Jack. De sessie was niet alleen helend voor Jack, ook Neda onderging allerlei emoties. Het artikel laat je achter met een glimlach...

 

Interessante artikelen uit eerdere nummers kun je hier lezen. Je kunt vorige edities ook in z'n geheel downloaden

 

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die bij MIC aangesloten zijn, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - hun programma laten opnemen tegen itemvergoeding
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven of informatie kun je  t.a.v. de redactie contact opnemen met MIC.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met deze bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

ontmoetingsdagen amersfoort

MM3 2017 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Werkboekles vandaag

captcha 

ANBI web blauw

Wie is online

We hebben 109 gasten online.