Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, lerarenprogramma’s en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen.
 

Recent nummer MIC Magazine - 4/18 Thema: Vertrouwen

 
MM4 2018 cover

Uit de inhoudsopgave:

Een vrouw zou langskomen
Neda Boin had de kans om Judith Skutch te inter-viewen en maakte daar dankbaar gebruik van. Judy deelt nu met ons hoe de Cursus destijds in de wereld is gekomen en haar rol daarin.

Formulierenangst en schaamte
In dit artikel gaat Paul Habers in op de angst die menigeen van ons wel zal herkennen bij het invullen van belangrijke papieren zoals belastingaangiften. Kan het ook anders?

Het doel bepaalt de waarde van alles
Margot Krikhaar heeft na haar overlijden in 2013 onder andere studiehulpen nagelaten. De toepassing van de Cursus in praktijk. Dit mooie thema is er één van. Meer studiehulpen vind je op www.ontwakeninliefde.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Interessante artikelen uit eerdere nummers kun je hier lezen. Je kunt vorige edities ook in z'n geheel downloaden

 

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven of informatie kun je  t.a.v. de redactie contact opnemen met MIC.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met deze bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

462 20160515 029 banner Amersfoort

MM4 2018 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Wie is online

Momenteel zijn er 29 bezoekers online