Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, lerarenprogramma’s en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan vanaf 2018 lid van ECIW-Vlaanderen. Overgangsfase
 

Recent nummer MIC Magazine - 4/17 Thema: Niet thuis in de wereld

 MM4 2017 cover

Uit de inhoudsopgave:

Wat we niet weten
Allen Watson verbaast zich over alle dingen die we volgens de Cursus niet weten of beseffen.

Hoe ik naar binnen kijk
Jezus heeft vele persoonlijke adviezen aan de optekenaar van de Cursus gegeven. In Een leven geen geluk – de biografie van Helen Schucman – herkent Jan-Willem van Aalst dat deze adviezen ook voor hem gelden.


We zijn het serieus gaan nemen
We denken dat we de ‘werkelijkheid’ zien, maar zien niets anders dan de door ons zelf gemaakte beelden. Frans Kok beschrijft hoe we anders naar de wereld kunnen kijken.

 

 
Interessante artikelen uit eerdere nummers kun je hier lezen. Je kunt vorige edities ook in z'n geheel downloaden

 

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die bij MIC aangesloten zijn, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - hun programma laten opnemen tegen itemvergoeding
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven of informatie kun je  t.a.v. de redactie contact opnemen met MIC.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met deze bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

MIC 25 jaar

ontmoetingsdagen amersfoort

Webwinkel

MM4 2017 cover

banner vraag antwoord

Werkboekles vandaag

captcha 

ANBI web blauw

Wie is online

Momenteel zijn er 194 bezoekers online