Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, de contactgegevens van Cursusleraren en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen.
 

Recent nummer MIC Magazine - 1/21 Thema: Bewustzijn van liefde

MM3 2020 cover


Uit de inhoudsopgave:

De schat van Ken Wapnick

Laat je door Jan-Willem van Aalst meenemen in het leven van Kenneth Wapnick.Naast zijn rol bij het uitgeven van de Cursus, heeft Ken ons een ware schatkist aan levenswijsheid nagelaten: ontelbare workshops, video’s, boeken en artikelen. Op de MIC website kun je in het Nederlands de vraag- en antwoordservice (1386 vragen) van Kenneth raadplegen.

 


Corona, ervaringen en bespiegelingen

In dit artikel en dat op pagina 22 vertelt Loekie Pieterse dat corona haar vele liefdevolle ervaringen heeft gebracht. Haar man wordt opgenomen op de IC, ligt een maand in coma en heeft een lange herstelfase nodig.Vier maanden later vervalt ze echter in haar oude   patronen van angst. Wat nu? Wat te doen of juist niet te doen?

De metaforische betekenis van de kruisiging en de opstanding

Jezus is aan het kruis gestorven en na drie dagen weer opgestaan uit het graf, zo lezen we in de Bijbel.De Cursus leert ons dat de nadruk niet op de kruisiging, maar op de opstanding ligt. Ieder ‘hangt’ aan het zogenaamde ego-kruis en staat telkens weer op als gekozen wordt voor liefde.

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven van een aankondiging of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je  contact opnemen met de redactie van het MIC Magazine.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor het MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met jullie bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van het MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

Banner Doorn

MM2 2019 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina 

Wie is online

Vandaag 12

Gisteren 204

Momenteel zijn er 11 bezoekers online