Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kantoor Almere: 41106090; Fiscaal nummer: 8017 44 404
Bezoekadres: Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, tel. 035 - 888 30 73
Bankgegevens: Stichting Miracles in Contact te Baarn NL22INGB0006560510

 

 

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten

Het uitdragen van de boodschap van het boek Een cursus in wonderen, zijnde de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles. Centraal hierin staat de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.
Een contact- en informatiepunt zijn over de Cursus voor personen en groepen.
Het doorgeven van activiteiten op dit gebied.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
1 – het werk van de stichting
MIC organiseert ontmoetingsdagen in den lande.
Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen en workshops gehouden. Ook is er een informatiepunt, waar allerlei informatie kan worden gegeven aan belangstellenden, zowel persoonlijk als middels boeken en folders. Tevens geeft ze een kwartaalblad uit, dat aan donateurs wordt toegezonden. Informatie wordt ook middels digitale nieuwsbrieven verzonden en via Facebook bekend gemaakt.
2 – de manier waarop de instelling geld werft
MIC ontvangt donaties.
3 – het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van MIC wordt beheerd door het bestuur.
4 – de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt onder andere besteed aan publicaties, die ten dienste staan van haar donateurs. Het vermogen dient tevens ter dekking van negatieve exploitatiekosten.

 

Activiteiten die de stichting heeft ontplooid in het jaar 2017

Jaarverslag 2017 van de Stichting Miracles in Contact

Bestuurssamenstelling

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit:

Ad de Regt  voorzitter  Wiebe Heitman  penningmeester
Ernestine Martens secretaris  Maaike Plugge  lid
Anne-Joke Vellinga lid

Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit:

Ad de Regt   Voorzitter  Wiebe Heitman  penningmeester
Ernestine Martens secretaris  Maaike Plugge  lid
Anne-Joke Vellinga lid   Mieke Scheffers lid

Ontmoetingszondagen

In 2017 werden tien ontmoetingszondagen voor studenten en belangstellenden van Een cursus in wonderen georganiseerd door de Stichting. Deze vonden plaats in de Arena van het Nieuwe Eemland college in Amersfoort.
Op 8 januari ging Willem Glaudemans in gesprek met de aanwezigen. Het uitgangspunt was een tekst uit de Cursus: Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. En laat al je relaties voor jou heilig worden gemaakt. (T15.XI.10:11-12) Na afloop hieven we met elkaar het glas op een ander 2017 wat helemaal hetzelfde is.
Op 5 februari hebben we de aanwezigen in drie groepen verdeeld over de zaal om met elkaar inzichten en ervaringen te delen. Het uitgangspunt was de uitspraak van Jezus: De cursus is eenvoudig. (VvT.In.3:8). Deze ontmoeting, waar men actief met elkaar in gesprek gaat, werd door de aanwezigen als een prettige afwisseling van de gebruikelijke lezingen gewaardeerd.
Op 5 maart was het podium voor Koos Janson, die met zijn jaarlijkse lezing, zoals altijd, veel studenten weet te boeien. Zijn onderwerp: Er is altijd Hulp, er is altijd hoop! De aanwezigen werden uitgenodigd om alle ‘lastige knopen’, patstellingen en ‘hopeloze situaties’ in te brengen.
Op 2 april herinnerde Nicolien Gouwenberg ons: Wat is verlossing toch eenvoudig. Op buitengewoon heldere wijze zette zij met behulp van een eenvoudige flipover de metafysica van de Cursus uiteen en liet ons zien hoe deze praktisch kan worden toegepast. Ook de vragen van de aanwezigen en haar ‘to the point’ antwoorden maakten heel duidelijk hoe eenvoudig verlossing is.
Op 7 mei gaf Willem Glaudemans de lezing met als titel: Laat los wat je niet bent, omarm wat je wel bent. Alle voorbijgaande dingen waarmee we ons identificeren zijn we niet. Genoeg aanleiding voor uitwisseling en oefening
Op 6 juni was Els Thissen de spreker. Zij onderhield ons over speciaalheid: ‘een gebrek aan vertrouwen in iedereen behalve jezelf.’ (T24.IV.1:1) Kwesties van aanwezigen werden met behulp van ‘opstellingen’ helder gemaakt, zowel voor de vraagsteller als voor de zaal.
Op 3 september haalde Diederik Wolsak de eerste drie woorden van werkboekles 25 aan: Bedoeling is betekenis. Deze les leert ons om bij alles de cruciale vraag te stellen: ‘waartoe dient dit?’ De Cursus belooft ons een liefdevol doel voor elke kwestie.
Op 1 oktober presenteerde de jongerengroep zich. Het onderwerp van de interactieve bijeenkomst was: Niets is de prijs van mijn innerlijke vrede waard, echt niets! Redmar van Kats en Neda Boin deelden ervaringen met de aanwezigen in de zaal en er ontstonden inspirerende gesprekken.
Op 5 november waren er opnieuw groepsgesprekken in drie groepjes van 15 tot 20 personen waarin we ons door elkaar en door de Cursus lieten inspireren. Het thema was: Humor als middel om te ontwaken. Hoe vaak en op welke momenten zijn we in staat te lachen om het idee dat we als afgescheiden mensen in een door onszelf bedachte wereld leven?
Op 3 december  liet Peter Winteraeken ons ervaren dat er in werkelijkheid maar één keuze te maken valt: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. (WdI.138.t) We willen allemaal gelukkig zijn. De Cursus herinnert ons er keer op keer aan dat we elk moment van de dag opnieuw kunnen kiezen.

Gemiddeld bezoeken tussen de 90 en 100 studenten en belangstellenden elke maand de ontmoetingszondagen in Amersfoort.

MIC Magazine

Het redactie team stelde vier inspirerende tijdschriften samen in 2017, elk met een thema: nr. 1 ‘speciale relaties’, nr. 2 ‘om hulp vragen’,  nr. 3 ‘het gebed van het hart’ en nr. 4 ‘niet thuis in de wereld’.
MIC levert 100 exemplaren aan VZW ECIW-Vlaanderen, die deze zelf naar de Belgische donateurs versturen. De oplage blijft ongewijzigd op 1500 exemplaren per nummer.
In 2017 hield MIC een lezersonderzoek. De uitslag hiervan was zeer bemoedigend: 85 % van de lezers is tevreden met het magazine in zijn huidige vorm. Complimenten voor de redactie!

Website en digitale nieuwsbrief

De website wordt dagelijks bezocht door een toenemend aantal belangstellenden. Vooral de video opnamen van de zondag bijeenkomsten en van de vele interviews worden door vele duizenden studenten bekeken. Elke maand wordt een van de korte Youtube filmpjes van Ken Wapnick door MIC van een Nederlandse ondertiteling voorzien, wat dan op de website en in de digitale Nieuwsbrief wordt aangekondigd. Het aantal ontvangers van de maandelijkse digitale Nieuwsbrief is gestegen naar 2300.
MIC heeft het beheer van de vertaling van de “Vraag & Antwoord service” van de Foundation for A Course in Miracles overgenomen van Mariëtte de Visser en geïntegreerd in de website van MIC. Van het totaal van 1386 vragen worden nog een kleine 100 vragen vertaald en moeten nog zo’n 400 vertaalde vragen worden geredigeerd en op de website geplaatst.

Vrijwilligers

Alle werkzaamheden van MIC worden verzorgd door vrijwilligers. Sommigen zijn een dagdeel per maand beschikbaar, sommigen een dagdeel per week, sommigen besteden elke dag aandacht aan de lopende zaken. In totaal zo’n 40 vrijwilligers hebben met elkaar van 2017 weer een stralend MIC-jaar gemaakt. Dank aan allen!

 

 

De resultaten van de stichting per 31-12-2017 en de balans over het jaar 2017: 

 

 MIC Resultaten 2017

MIC BALANS 2017

462 20160515 029 banner Amersfoort

MM1 2019 cover gecompr

Webwinkel

banner vraag antwoord

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Wie is online

Momenteel zijn er 36 bezoekers online