Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kantoor Almere: 41106090; Fiscaal nummer: 8017 44 404
Bezoekadres: Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, tel. 035 - 888 30 73
Bankgegevens: Stichting Miracles in Contact te Baarn NL22INGB0006560510

 

 

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten

Het uitdragen van de boodschap van het boek Een cursus in wonderen, zijnde de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles. Centraal hierin staat de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.
Een contact- en informatiepunt zijn over de Cursus voor personen en groepen.
Het doorgeven van activiteiten op dit gebied.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
1 – het werk van de stichting
MIC organiseert ontmoetingsdagen in den lande.
Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen en workshops gehouden. Ook is er een informatiepunt, waar allerlei informatie kan worden gegeven aan belangstellenden, zowel persoonlijk als middels boeken en folders. Tevens geeft ze een kwartaalblad uit, dat aan donateurs wordt toegezonden. Informatie wordt ook middels digitale nieuwsbrieven verzonden en via Facebook bekend gemaakt.
2 – de manier waarop de instelling geld werft
MIC ontvangt donaties.
3 – het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van MIC wordt beheerd door het bestuur.
4 – de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt onder andere besteed aan publicaties, die ten dienste staan van haar donateurs. Het vermogen dient tevens ter dekking van negatieve exploitatiekosten.

 

Jaarverslag & activiteiten die de stichting heeft ontplooid in het jaar 2020


Van de Stichting Miracles in Contact
Bestuurssamenstelling
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
Ad de Regt voorzitter - Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris - Anne-Joke Vellinga lid - Mieke Scheffers lid - Nicolien Gouwenberg lid
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:
Ad de Regt voorzitter - Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris - Anne-Joke Vellinga lid - Mieke Scheffers lid - Nicolien Gouwenberg lid
Ontmoetingszondagen
Op 5 januari verzorgde Neda Boin de nieuwjaarsbijeenkomst. Ze nodigde ons uit om samen met de Heilige Geest naar binnen te kijken en illustreerde haar interactieve lezing met zang en pianospel. Wat als je naar binnen keek en geen zonde zag? Als wij willen kijken zal de Heilige Geest oordelen, en Hij zal waarlijk oordelen. Een mooi en feestelijk begin van het nieuwe jaar.
Op 2 februari was het podium voor Jan-Willem van Aalst die – aan de hand van les 236 – ons eraan herinnerde dat wij een Koninkrijk te regeren hebben. Dat koninkrijk is onze denkgeest en wij, de koning (keuzemaker) kunnen kiezen voor juist-gericht denken (liefde) of onjuist-gericht denken (ego = aanval, angst). Met duidelijke voorbeelden liet Jan-Willem ons zien dat de keuze voor liefde ons uiteindelijk altijd vrede brengt, ook al is de vorm anders dan wij ons voorstellen.
Op 3 maart verzorgde Koos Janson, zoals elk jaar, de interactieve lezing. Het thema was van les 314: Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Koos legde uit dat voor zo’n toekomst een nieuwe waarneming nodig is, waar les 313 ons over vertelt. In je oude manier van waarnemen veroordeel je de wereld om je heen, maar er is een visie die alles als zondeloos ziet, zodat angst verdwijnen kan. Intussen was het Corona virus ook in Nederland opgedoken. Koos kon angstige vragen hierover duidelijk beantwoorden in het kader van het thema van deze middag.
Covid 19 kreeg Nederland in zijn greep en vanwege de overheidsmaatregelen konden de lezingen van april, mei, juni en september niet plaatsvinden in de Zonheuvel in Doorn. Intussen werkte het Tech Team van MIC hard om de lezingen via Zoom te organiseren.
Op 4 oktober gaf Nicolien Gouwenberg een lezing via Zoom vanuit een kleine vergaderzaal in Zonheuvel in Doorn in aanwezigheid van het bestuur. Haar thema was: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. We kijken niet naar onze objectieve werkelijkheid, maar zien altijd onze eigen interpretatie daarvan. Onder leiding van het ego zien we verschillen en vooral fouten bij anderen. De Cursus belooft ons: Haal jouw focus op je broeders zonden weg en je beleeft de vrede die voortvloeit uit het geloof in zondeloosheid. Een waardevolle middag voor allemaal.
Op 1 november was het Ganga Hoogendoorn die voor de camera kwam. Het thema van haar lezing was: Ik rust in God, wat de titel is van een van de werkboeklessen. Zij liet ons voelen hoe we altijd in God rusten, in de stilte, de vrede, die blijft achter en onder alle beweging in de wereld. In het nu, als we onze aandacht afwenden van alle beweging dan ervaren we onmiddellijk die stilte en vrede van God. Een middag die uitnodigde tot inkeer.
Op 6 december trad Peter Winteraeken voor ons op. Het thema van zijn interactieve lezing was: Het Lied van het Gebed. Gebed, vergeving, genezing. Peter liet ons weten dat wij feitelijk de hele dag bidden. Er zijn altijd dingen die wij willen, waar we om vragen. Aan de hand van het schema van de niveaus van de denkgeest van David Hoffmeister legde Peter uit hoe we ons verlangen in overeenstemming kunnen brengen met de Wil van God. Gebed is een geschenk: het opgeven van jezelf om één te zijn met de Liefde. Het werd een middag vol zachtheid en liefde.
MIC Magazine
De vier uitgaven van het MIC Magazine in 2020 hadden de thema’s: ‘Genezen, troosten en zegenen’, ‘De diepere bedoeling’, ‘Van angst naar liefde’ en ‘Kijken zonder oordeel’. Stuk voor stuk gevuld met prachtige artikelen, vaak vanuit het perspectief van de Cursus ingaand op de actualiteit van de sterk veranderde fysieke wereld. Een groot compliment voor het redactieteam.
De oplage blijft een stabiele 1500 exemplaren, waarvan 100 voor Vlaanderen.
Website en digitale nieuwsbrief
Het aantal abonnees van het Youtube kanaal van MIC is gegroeid naar bijna 4000. De digitale NB werd in december verstuurd naar 2103 lezers.
Vrijwilligers
De kantoor medewerkers, het Zoom Tech team, de vrijwilligers voor de digitale communicatie en het redactieteam van het MIC Magazine, allen hebben zich weer enthousiast ingezet voor de stichting in 2020. Hartelijk dank!

De balans van de stichting per 31-12-2020 en de resultaten over het jaar 2020

 Stichting MIC Balans 2019 1

 Stichting MIC Resultaat 2019 1

  

 

 

Banner Doorn

MM2 2019 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Werkboekles vandaag

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina 

Wie is online

Vandaag 111

Gisteren 200

Momenteel zijn er 34 bezoekers online