Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kantoor Almere: 41106090; Fiscaal nummer: 8017 44 404
Bezoekadres: Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, tel. 035 - 888 30 73
Bankgegevens: Stichting Miracles in Contact te Baarn NL22INGB0006560510

 

 

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten

Het uitdragen van de boodschap van het boek Een cursus in wonderen, zijnde de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles. Centraal hierin staat de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.
Een contact- en informatiepunt zijn over de Cursus voor personen en groepen.
Het doorgeven van activiteiten op dit gebied.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
1 – het werk van de stichting
MIC organiseert ontmoetingsdagen in den lande.
Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen en workshops gehouden. Ook is er een informatiepunt, waar allerlei informatie kan worden gegeven aan belangstellenden, zowel persoonlijk als middels boeken en folders. Tevens geeft ze een kwartaalblad uit, dat aan donateurs wordt toegezonden. Informatie wordt ook middels digitale nieuwsbrieven verzonden en via Facebook bekend gemaakt.
2 – de manier waarop de instelling geld werft
MIC ontvangt donaties.
3 – het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van MIC wordt beheerd door het bestuur.
4 – de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt onder andere besteed aan publicaties, die ten dienste staan van haar donateurs. Het vermogen dient tevens ter dekking van negatieve exploitatiekosten.

 

Jaarverslag & activiteiten die de stichting heeft ontplooid in het jaar 2019


Van de Stichting Miracles in Contact

Bestuurssamenstelling

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit:

Ad de Regt voorzitter Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris Anne-Joke Vellinga lid Mieke Scheffers lid

Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit:

Ad de Regt voorzitter Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris Anne-Joke Vellinga lid Mieke Scheffers lid Nicolien Gouwenberg lid

Ontmoetingszondagen

De Nieuwjaarslezing werd gegeven op 6 januari door Peter Winteraeken. De titel was Gelukkig Nieuwjaar. Hij vroeg ons of we ooit duurzaam geluk buiten ons hebben gevonden. De Cursus laat ons weten dat in de wereld geen duurzaam geluk te vinden is. Als we het daar zoeken is dat tot mislukken gedoemd. We vinden geluk in onszelf. Gegarandeerd succes!
Na afloop van de lezing hebben we samen het glas geheven op een gelukkig Nieuwjaar.
Op 3 februari was het woord aan Jan-Willem van Aalst die ons vertelde hoe we leren om stap voor stap de Heilige Geest toe te laten en het ego ongedaan te laten maken. De titel van zijn lezing was Afscheid van jezelf om je ware Zelf te vinden. We keken samen naar de moeilijkheden die we in dit proces kunnen tegenkomen en hoe daar liefdevol mee om te gaan.
Op 3 maart hield Koos Janson zijn jaarlijkse lezing met als titel: Nergens ter wereld ben ik in gevaar. Hoe leer je veilig te zijn? Hoe veilig voelen we ons in een wereld vol toestanden en vaak ook in ons eigen leven waar kwesties aan de orde zijn.
Op 7 april hield Bob Hermans uit België op zijn geestige wijze een interactieve lezing getiteld: Geloof, hoop en liefde. Hij ging samen met zijn gehoor op zoek naar knelpunten die we kunnen tegenkomen wanneer we met de Cursus aan de slag gaan.
Op 5 mei ging Ganga Hoogendoorn diep in op Werkboek les 132: Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht. Zij nodigde ons uit om ons te bevrijden van iedere gedachte die deze wereld werkelijk maakt. Het was een verstillende, meditatieve lezing.
Op 2 juni vertelde Els Thissen ons: Vergeef en je bent vrij. Bijna niet te geloven en toch zo simpel. Vergeving zonder terughouding, zonder ‘ja maar…’ en zonder uitzonderingen. Met behulp van ‘opstellingen’ liet zij de aanwezigen vergeving ervaren, elke keer weer.
Op 1 september was Diederik Wolsak weer in Nederland. Hij hield een buitengewoon levendige interactieve lezing over Identiteitscrisis. We hebben onze zelfgekozen identiteiten onderzocht om te merken hoe verslaafd we zijn aan de gevoelens die het resultaat zijn van die keuze.
Op 6 oktober was het podium voor Nicolien Gouwenberg. Haar interactieve lezing ging over Naar de letter of naar de geest. De in Cursuskringen veelgehoorde uitspraak van David Hoffmeister – no people pleasing, no private thoughts (geen mensen behagen, geen privé gedachten) – was het uitgangspunt voor haar heldere betoog.
Op 3 november leerde Jan van Delden ons: Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem, wát we dan ook als lichamen doen. Jan vertelde dat dit de essentie is van de eerste 50 lessen uit het werkboek. Het ervaren van de natuurlijke staat, voordat er met onware gedachten lichamen in onze denkgeest werden gemaakt, huist simpelweg zonder woorden in de stilheid van onze eigenste eigenheid.
Op 1 december sloot Willem Glaudemans het jaar af met zijn interactieve lezing die als thema had: Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang. Is dit een aansporing van Jezus tot escapisme? Of is dit inzicht een stap in de richting van onze terugkeer tot God? Willem gaf ons inzicht in de verdedigingslinies van het ego.

Het bezoekersaantal op de ontmoetingszondagen is de laatste jaren gestaag gestegen. In 2019 was het totale aantal 1.370. Per zondag dus gemiddeld 137, met als uitschieters 3 maart toen 252 mensen de lezing van Koos Janson bijwoonden en 1 september toen maar liefst 320 mensen aanwezig waren bij de lezing van Diederik Wolsak.
De accommodatie van ‘Het Nieuwe Eemland’ bleek niet langer toereikend. Op 3 maart hadden we in de lerarenkamer naast de Arena een t.v. verbinding gemaakt, zodat bezoekers daar de lezing konden volgen. Hoewel we in september gebruik konden maken van de Aula in plaats van de Arena konden mensen niet allemaal een volwaardige zitplaats hebben. Er zaten mensen in de gang, op de trap en in een lokaal, waar alleen de lezing was te horen, niet te zien.
Wanneer het tijd is voor verandering leidt de Heilige Geest ons eenvoudig en efficiënt naar een nieuwe locatie. Met Congrescentrum ‘Zonheuvel’ in Doorn konden wij een voor beide partijen bevredigende overeenkomst sluiten. Vanaf de eerste zondag in november vonden de ontmoetingen plaats in Doorn.

MIC Magazine

Het redactieteam van het MIC Magazine is er ook in 2019 in geslaagd om vier maal een inspirerende uitgave te verzorgen met ieder een eigen thema: ‘Vergeving’, ‘Wedergeboorte’, ‘Vergevingslessen’ en ‘Waar is genezing nodig’.
De oplage is nog altijd 1500 exemplaren waarvan ongeveer 100 naar Vlaanderen gaan.

Website en digitale nieuwsbrief

Nicolien Gouwenberg is per 3 oktober toegetreden tot het bestuur. Haar aandacht gaat vooral naar de digitale publicaties van MIC, zoals de website en de digitale Nieuwsbrief. Het aantal mensen dat onze digitale NB ontvangt blijft groeien tot momenteel bijna 2000 lezers.
Ook het Youtube kanaal van MIC, waarop onder andere opnames van de ontmoetingszondagen worden geplaatst mag zich verheugen in een groeiend aantal abonnees tot momenteel 2.770.

Vrijwilligers

Onze 41 vrijwilligers hebben zich weer met enthousiasme ingezet om van het jaar 2019 opnieuw een succes te maken. Dank aan allen!

 

De balans van de stichting per 31-12-2019 en de resultaten over het jaar 2019

 Stichting MIC Balans 2019 1

 Stichting MIC Resultaat 2019 1

  

 

 

Banner Doorn

MM2 2019 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Werkboekles vandaag

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina 

Wie is online

Vandaag 178

Gisteren 219

Momenteel zijn er 17 bezoekers online