Het MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €35,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan lid van ECIW-Vlaanderen
 

Recent nummer MIC Magazine - 1/24 Thema: LOSLATEN

MM1 2024 cover

Uit de inhoudsopgave:

 

Om liefde uit te breiden

Ganga Hoogendoorn vertelt in dit interview van Machiel Swillens vele verhalen uit haar leven. Als kind in Jezus, als yogastudente, haar verblijf bij Devi Amma en Sai Baba, als zoekende én vindend. Ze ontwikkelde transformatieve yoga waarin de Cursus geïntegreerd wordt. Met vergeving en stilte als sleutels om wat geblokkeerd is weer te laten stromen. Ze begeleidt mensen in het prana-proces.

 

We kunnen het verleden en de toekomst loslaten

Attitudinal Healing principe 4 door Monique Zomer

 

Stichting Miracles in Contact - Wonderwerk in uitvoering

Een verslag vanuit de bestuurskamer door Ine van Gisbergen

 

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die donateur zijn van MIC, kunnen in het MIC Magazine
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven van een aankondiging of als je meer informatie wilt ontvangen, kun je  contact opnemen met de redactie van het MIC Magazine.

 

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van het MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor het MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met jullie bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van het MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van het MIC Magazine.