Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, lerarenprogramma’s en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan vanaf 2018 lid van ECIW-Vlaanderen. Overgangsfase
 

Recent nummer MIC Magazine - 1/17 Thema: Speciale Relaties

MM1 2017cover

Uit de inhoudsopgave:

Speciale relaties
Michael Dawson verdiept zich in de speciale liefde- en de speciale haat-relaties. 'Alle relaties in deze wereld beginnen als een speciale relatie.' In duidelijke taal en door visuals legt hij de ego-dynamiek in speciale relaties uit.

Van een speciale naar een heilige relatie
Openhartig vertelt Frans Kok over hoe hij en zijn vrouw een speciale relatie in stand hielden en hoe deze in de loop van de tijd is veranderd. 'Terugkijkend op mijn leven kan ik zien, dat wij voor elkaar onze verlossers zijn geweest.'

Van conflict naar vrede
'Alle relaties hebben hetzelfde doel, namelijk genezing', stellen Jane Tipping en Paul Goudsmit. En:´Op het gebied van relaties hebben wij tweeen zo ongeveer alles meegemaakt.´ Lees over hun pad naar spirituele groei.

Interessante artikelen uit eerdere nummers kun je hier lezen. Je kunt vorige edities ook in z'n geheel downloaden

 

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die bij MIC aangesloten zijn, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - hun programma laten opnemen tegen itemvergoeding
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven of informatie kun je  t.a.v. de redactie contact opnemen met MIC.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met deze bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

ontmoetingsdagen amersfoort

MM1 2017cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

captcha 

ANBI web blauw

Wie is online

We hebben 81 gasten online.