Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

MIC Magazine is het kwartaalblad van Miracles in Contact, boordevol beschouwingen, persoonlijke verhalen en interviews over Een cursus in wonderen. Bovendien heeft het een uitneembaar middenkatern met actuele informatie over activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, lezingen en workshops, lerarenprogramma’s en (nieuwe) studiegroepen. (ISSN 2214-3203)

Wil je het MIC Magazine ontvangen?

Nederland: Word dan donateur van Miracles in Contact voor een richtbedrag van €25,00 per jaar. Als donateur ontvang je het MIC Magazine gratis en draag je bij aan de doelstelling van Miracles in Contact.

België: Word dan vanaf 2018 lid van ECIW-Vlaanderen. Overgangsfase
 

Recent nummer MIC Magazine - 2/17 Thema: Om hulp vragen

MM2 2017 cover webversie

Uit de inhoudsopgave:

Om hulp vragen
In dit artikel legt Michael Dawson uit dat wat bidden inhoudt gemakkelijk verkeerd wordt begrepen door onze vereenzelviging met onze ego behoeften: 'De Heilige Geest vragen actief te zijn op het vormniveau wil zeggen Hem te vragen te geloven in dezelfde illusie waarin wij geloven'.

Kwartetten met Bob
Bob Hermans laat zijn licht schijnen over vier citaten uit Een cursus in wonderen. Hij verheldert op zijn eigen enthousiaste wijze de uitspraken: Ik ben zoals God mij geschapen heeft, Ik hoef niets te doen, Ik heb de wereld die ik zie bedacht en In uiteindelijke zin is reïncarnatie onmogelijk.

Dement 
Een indringend gedicht van Arjen Sevenster over een demente man. '...zijn dag heeft einde noch begin...' Kloppen onze ideeën over hoe deze man zijn wereld lijkt te beleven met de werkelijkheid?

Interessante artikelen uit eerdere nummers kun je hier lezen. Je kunt vorige edities ook in z'n geheel downloaden

 

Aankondigen in middenkatern MIC Magazine

Cursusstudenten en leraren:

Cursusstudenten, die donateur zijn van MIC, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine gratis
 - een oproepje plaatsen
 - de start van een nieuwe leesgroep vermelden

Cursusleraren die bij MIC aangesloten zijn, kunnen in het middenkatern van het MIC Magazine
 - hun programma laten opnemen tegen itemvergoeding
 - een aankondiging plaatsen tegen tarief per afmeting

Voor het opgeven of informatie kun je  t.a.v. de redactie contact opnemen met MIC.

Kopij bijdragen aan MIC Magazine

De redactie van MIC Magazine nodigt je van harte uit bijdragen voor MIC Magazine aan te leveren. Dat kan in de vorm van een artikel over een thema uit de Cursus, een ervaring, een tekening of een gedicht. Alleen met deze bijdragen kunnen wij vier keer per jaar een Magazine uitbrengen.

Om helderheid te geven over de voorwaarden waaraan de bijdragen moeten voldoen, hebben het bestuur en de redactie van MIC Magazine een aantal richtlijnen opgesteld. Lees meer in de pdf over deze richtlijnen, de verschijnings- en de sluitingsdata van MIC Magazine.

ontmoetingsdagen amersfoort

Webwinkel

banner vraag antwoord

Werkboekles vandaag

captcha 

ANBI web blauw

Wie is online

We hebben 73 gasten online.